Tyto stránky jsou věnovány pouze ustájení koní.

Podrobnější informace o společensko-sportovních akcích naleznete na www.jk-velopoli.webnode.cz.

 

__

 

Pro malíře

 

Vy znáte duši trav a víte, jak se v rose zlomí,
a tíhu země, když ji slunce unavenou k sobě
pozvedne a pak k ní ústa skloní,
a hořký závoj kouřů z natí, naději otavy,
že se jí míza vrátí, podobu větru na obilí,
hru vody, když se ji ryby u dna skryly,
i smutku rybníků, let ptáků na obzoru,
tajemství krajiny, mozolů a vzdorů,

a hlavně duši koní !

Zpod kopyt jiskry jdou a v každé čáře zvoní.
Dnes už je můžete malovat po paměti,
když táhnou pluh, když s bryčkou ke vsi letí.

Kdo umí naslouchat, z obrazů slyší ržání
i tlukot kopyt ve stáji po klekání a vidí zřetelně,
jak se jim chvěje chřípí, když voní sena, nebo
kvetou lípy.

Dva hebké pysky dotknou se našich dlaní
a pak se člověk o moudré oči zraní...
(Teď mi tak napadá: Mít koně svoje nebe, vás by si vzali určitě mezi sebe !)