Provozní řád

Provozní řád

Bezpečnostní a etické podmínky provozu.

 

Každý majitel koně popř. jezdec a návštěvník areálu Stáje Vělopolí je povinen dodržovat tento provozní řád s důrazem na dodržování všech bezpečnostních a hygienických přepisů, tj. bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí pracujících se zvířaty i bezpečnost zvířat.

 

 • Provozovatel areálu nezodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a zvířat způsobené koněm, který se pohybuje v prostoru areálu ani mimo areál.
 • Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu odpovědné osoby ani nekrmíme pamlsky.
 • Při příchodu ke koni koně dostatečně slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany. Ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy ze zadu.
 • Majitel plně zodpovídá za svého koně a to i v případě, že s koněm manipuluje jiná osoba, která má k tomu souhlas od majitele koně.
 • Majitel koně by měl mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, které zahrnuje jezdectví a chov zvířat (většinou se jedná o rozšíření pojištění domácnosti).
 • Majitel koně je seznámen s bezpečností prostředí, ve kterém se bude pohybovat jeho zvíře. V případě úrazu nebo onemocnění zvířete je zajištěno potřebné ošetření včetně veterinární lékařské péče. Toto ošetření si majitel koně hradí sám. Majitel koně je ihned informován a ten se rozhodne o další péči.
 • Jezdci by měli být pojištěni proti úrazu.
 • Na koni nejezdíme ani s ním nemanipulujeme pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, nekouříme, netelefonujeme.
 • Majitelům koní není dovoleno přistýlání a přikrmování koní z prostředků areálu. Případnou úpravu krmných dávek projedná majitel koně s vedoucím areálu.
 • Všichni majitelé koní, zaměstnanci a návštěvníci areálu jsou povinni chovat se slušně ke všem zvířatům žijícím v areálu, tj. včetně divokých zvířat a dodržovat zákon na ochranu zvířat. V celém areálu i na vyjížďkách platí přísný zákaz barování koní a jejich nepřiměřeného a surového trestání. Rovněž je zakázáno nutit koně k výkonu, jehož není schopen bez újmy na zdraví.
 • Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první!
 • Každý je povinen udržovat pořádek v celém areálu, vyvarovat se hluku, který koně stresuje. Každý majitel či jezdec je povinen po svém koni uklízet trus na jezdeckých plochách, na dvoře a v okolí stáje. Nášlapky z kopyt (při čištění venku i boxu) vyškrabáváme do nádoby k tomu určené. Trus do koleček na hnůj (kolečka není nutné vyvážet). Směsný odpad – hnědá popelnice, plasty – stříbrná popelnice, biologický dopad – kolečka na hnůj. Případně po sobě zameteme.
 • Platí přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm ve stáji, stodole, sedlovně a blízkém okolí. Pro kování za tepla je vymezen prostor u venkovního úvazu vedle litinového umyvadélka. Je zakázáno odhazování nedopalků a jiných odpadků mimo určené nádoby.
 • Vodění psů do areálu je možno jen se souhlasem vedoucího areálu či pověřené osoby. Pes musí být zajištěn (bezpečně ovladatelný, vodítko). Platí zákaz nošení střelných zbraní a zábavné pyrotechniky do areálu.
 • Parkování soukromých vozidel je dovoleno pouze v určeném prostoru.
 • Přemisťování inventáře v prostorách areálu je možné pouze se souhlasem vedoucího areálu. Veškeré používané věci vracíme zpět na své místo.
 • Každá mimořádná akce konaná v areálu musí být předem projednána s vedoucím areálu.

 

 

Způsob péče o koně.

 

Pobyt box/pastvina

 • Zavírání na noc koní do boxu. Okovaní koně – kontrola podkov a odstranění nášlapků.
 • Pouštění koní přes den na pastviny, cca od 7 hod. rána do soumraku.
  • Letní provoz v parném počasí s obtížným hmyzem: Ranní vyvádění koní na pastviny před 5 hodinou ranní do 7:30. Večerní vyvádění koní 18:00-19:00 do 23:00-24:00. V případě přání majitele, kůň může zůstat přes noc v pevném výběhu.
 • Dekování koně dle potřeby a požadavku majitele.

 

Krmení

 • V boxu seno v potřebném množství celoročně tak, aby kůň měl dostatek, nežral podestýlku a zároveň nedocházelo k plýtvání; případně kosená tráva.
 • V případě sněhové pokrývky  seno také ve výběhu.
 • Jádro 2 x denně v boxu, před vyváděním a po večerním zavírání.
  • Parné počasí: po ranním zavírání do boxů a před večerním vyváděním.
 • Jádro: 2 x 0,6 l ovsa nebo 2 x 2 l máčené řepy, případně kombinace obou. Sezónně nebo dle příležitosti je řepa částečně nebo zcela nahrazena jablky (podzim), mrkev (konec zimy), kvalitně usušené pečivo/chleba – vše s postupnou adaptací na novou složku v krmivu.
 • Majitel může dodat vlastní granule nebo jiné krmivové doplňky a dle instrukcí budou zařazeny do krmné dávky jeho koně.
 • Minerální sůl k dispozici ve výběhu.
 • Napájení v boxu z napáječek, venku čistá voda koním volně dostupná.
 • Krmné mísy jsou po ranním krmení vymývány, každý kůň má svou vlastní mísu.

 

Místování

 • Kůň z pastviny se vždy zavírá do vyčištěného boxu, tj. místování 1 x denně.
  • Parné počasí: místování 2 x denně.
 • Výběh se čistí minimálně co 2 dny, s výjimkou hluboké sněhové pokrývky.
 • Sanace stáje probíhá na jaře v dni odčervení koní.

 

Koupání/sprchování koně

 • Neplýtvat vodou. Nenechávat vodu volně téct z hadice. Ideálně k namočení, příp. našamponování srsti/žíní koně využít kyblík s vlažnou vodou. Proudem vody z hadice pak koně opláchnout.

 

Bezpečnost při práci s koněm

 • Kůň je při ošetřování/místování v boxu uvázán na stájové ohlávce.
 • Koně bez dozoru na pastvině, ve výběhu, v boxu mají sundané stájové ohlávky – nebezpečí udušení.
 • Koně v boxu nebo na delší dobu ve výběhu jsou bez ohlávky – nebezpečí udušení.
 • Koně nikdy neuvazujeme za udidlo uzdečky (ani vázákem, ani otěžemi) – nebezpečí  poškození chrupu koně.
 • Dbát na zavírání všech branek a vrat.
 • Nenechávat samotného koně na pastvině. Vždy zavřít do pevného výběhu.

 

Odčervení / očkování / péče o kopyta

 • Na jaře se odčervují všechny koně najednou. Na podzim dle aktuálního stavu.
 • Očkování proti chřipce a tetanu, případný odběr krve – konec zimy.
 • Ošetření kopyt podkovářem cca každých 8 týdnů. U spolupracujícího koně není nutná přítomnost majitele. Z důvodu bezpečnosti koní neokováváme kopyta podkovami s permanentními ozuby. Ozuby na závit po ježdění vždy z podkov vyjmeme.
 • Odčervení, očkování a péči o kopyta zajistí se souhlasem majitele provozovatel areálu. Tuto službu si majitel hradí sám.
 • Provozovatel areálu má k dispozici průkaz koně, do kterého jsou zaznamenávány veterinární ošetření.

 

 

Kontakty.

 

Provozovatel areálu:     Lucie Latochová                      773 580 125

Ošetřovatelka:             Gabi Labudová                        720 162 995

Veterináři:                    MVDr. Igor Sušovský 602 560 492

                                   MVDr. Hlubek                        603 705 659

                                   MVDr. Kletenský                    739 625 414

                                   MVDr. Ján Mach                    603 213 412

Podkováři:                   Petr Miček                              603 160 816

                                   p. Lubojacki                           774 430 702

                                   p. Cienciala                            608 426 789